dom i ogród

Oczyszczanie ścieków bytowych wsi i miasteczek

W przypadku, kiedy nie ma możliwości technicznych przyłączenia dużej grupy budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej, warto rozpatrzyć budowę oczyszczalni biologicznej. Przeznaczone dla RLM (rzeczywista liczba mieszkańców) powyżej 500 oczyszczalnie FLEXIDIBLOK z łatwością są w stanie obsłużyć wieś czy niewielkie miasteczko.

Ogólna charakterystyka oczyszczalni
Oczyszczalnie metalbud.pl FLEXIDIBLOK są jednostkami biologicznymi, przystosowanymi do pracy przerywanej (nie jest konieczne zapewnienie stałego dopływu ścieków, możliwe są przerwy w dostawie materiału), które składają się z dwóch zbiorników aktywacyjnych (reaktorów).

Wszystkie operacje przeprowadzane w oczyszczalni kontrolowane są przez mikrokomputer z opcją dostosowania stopnia oczyszczenia do jakości i objętości napływających ścieków. Oczyszczona woda wyprowadzana na zewnątrz odznacza się bardzo dobrą jakością –
BZT5 (Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu – wskaźnik określający ilość tlenu wymaganą do utlenienia związków organicznych przez bakterie aerobowe, a pośrednio wskazujący stężenie podatnej na biodegradację substancji organicznej) poniżej 10 mg / l.

Zalety oczyszczalni ścieków FLEXIDIBLOK

Podobnie jak w przypadku mniejszych oczyszczalni metalbud.pl Monoblok-T, również FLEXIDIBLOK emituje wodę oczyszczoną wysokiej jakości, nitryfikowaną, odazotowaną i częściowo odfosforowaną.

Oczyszczalnie metalbud.pl FLEXIDIBLOK odznaczają się wysoką zdolnością adaptacji (pozwalają na oczyszczanie ścieków ze zbiorników septycznych) i zapewniają odbiorcy maksymalną ochronę w przypadku awarii jednego z reaktorów. W takiej sytuacji drugi reaktor automatycznie zapewnia przepływanie przez oczyszczalnię ścieków bez przerywania funkcji oczyszczania do czasu naprawy.

Dzięki w pełni zautomatyzowanej pracy z systemem zdalnego sterowania, możliwa jest redukcja kosztów serwisowania, co w połączeniu ze stosunkowo niedużymi kosztami inwestycji wpływa na relatywnie niskie koszty całości przedsięwzięcia.

Linia technologiczna

Ścieki oczyszczane są z piasku i innego brudu podczas obróbki wstępnej, a następnie dostaje się do reaktorów SBR. Po napełnieniu reaktora wszystkie procesy oczyszczania przeprowadzane są w reaktorze właśnie, w którym odbywa się biologiczne usuwanie azotu, zanieczyszczeń organicznych i częściowe usunięcie fosforu. Następnie reaktor przechodzi w stan nieaktywny i po sedymentacji osadu czynnego na dnie zbiornika, następuje dekantacja wody, a na końcu pompowanie nadmiernej ilości szlamu do zbiornika szlamu. W ten sposób proces obróbki zostaje zakończony i reaktor jest gotowy do dalszego użycia. Reaktory w oczyszczalni pracują na zmianę.

W zależności od objętości przepływających ścieków, komputer automatycznie optymalizuje pracę w systemie w zakresie od 10% do 200% projektowanej wydajności oczyszczalni ścieków. W przypadku niewielkiego przepływu, w systemie pozostanie objętość uzdatnionej wody w ilości niezbędnej do zapewnienia optymalnych warunków procesów biologicznych. W przypadku zwiększonych przepływów, całkowita długość cyklu obróbki jest skrócona, tak że przed napełnieniem jednego reaktora, drugi jest już pusty i gotowy do pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *