biznes

Kiedy warto zasięgnąć porady adwokata?

Każdego dnia sądy orzekają w wielu sprawach, dotyczących różnych dziedzin prawa. Dotyczy to zarówno stosunkowo błahych wykroczeń, jak i poważnych przestępstw. Niezależnie od rodzaju sprawy, oskarżonemu jest w stanie pomóc profesjonalna kancelaria adwokacka. W jakich sytuacjach warto zasięgnąć takiej porady?

Sprawy cywilne

Sprawy cywilne mogą być składane do sądów rejonowych przez osoby fizyczne i firmy, w celu rozstrzygania sporów z drugą stroną. Sprawy cywilne mogą być również wnoszone przez osoby prywatne przeciwko władzom publicznym, np. jeżeli organ publiczny odrzucił wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Stronami spraw cywilnych mogą być osoby prywatne, spółki, stowarzyszenia, właściciele majątków lub władze publiczne. Sprawy te mogą dotyczyć niemal wszystkiego, np. problemów z polisami ubezpieczeniowymi, odszkodowaniami lub ustaleniem opieki nad dzieckiem. Profesjonalna kancelaria adwokacka Katowice jest w stanie zaoferować pomoc w każdej sprawie cywilnej.

Sprawy karne

Sprawy karne to sprawy, które zostały zbadane przez policję i w których sąd musi ustalić, czy dana osoba jest winna i ma zostać ukarana za popełnienie przestępstwa. Sprawy dotyczą wszystkiego, od wykroczeń drogowych, kradzieży w sklepach i oszustw finansowych, aż po zabójstwa. Pośród usług, które oferuje kancelaria adwokacka Katowice znaleźć można doradztwo w sprawach karnych różnego typu.

Po zakończeniu dochodzenia przez policję, prokurator może oskarżyć podejrzanego, jeśli prokurator uzna, że istnieją wystarczające dowody na popełnienie przestępstwa. W tym momencie podejrzany staje się oskarżonym. Oskarżony zostanie wezwany na rozprawę sądową. Zostaje mu też przydzielony adwokat. Kiedy sąd orzeka w sprawach karnych, najpierw rozważa, czy oskarżony jest winien zarzutów. Po ustaleniu kwestii winy, wydawany jest wyrok.

Sprawy egzekucyjne

W sprawach egzekucyjnych sąd egzekucyjny pomaga stronie skarżącej egzekwować roszczenie. Jeżeli osoba prywatna lub firma ma wobec kogoś zobowiązanie, wierzyciel może wnieść sprawę do sądu egzekucyjnego. W razie problemów z dłużnikiem lub wierzycielem, warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnej kancelarii adwokackiej z Katowic.

Sąd może pobierać pieniądze od dłużnika, przyznając wierzycielowi majątek dłużnika lub sprzedając go na aukcji w celu spłacenia wierzyciela. Sąd egzekucyjny może również wydalić lokatora z domu, jeśli nie zapłacił czynszu, lub pomóc rodzicowi w kontaktach z dzieckiem, jeśli drugi rodzic nie przestrzega ustaleń dotyczących wizyt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *