biznes

Co dają nam uprawnienia sepowskie i jakie trzeba spełniać warunki, aby je zdobyć?

Praca przy instalacji, sieci czy urządzeniach elektrycznych, cieplnych bądź gazowych to ogromna odpowiedzialność. Poza odpowiednią wiedzą, umiejętnościami czy doświadczeniem ważne są też właściwe uprawnienia. Naprzeciw temu wychodzi Stowarzyszenie Energetyków Polskich (w skrócie SEP) oferując możliwość zdobycia uprawnień sepowskich.

Do czego upoważniają uprawnienia SEP?

Przede wszystkim uprawniają pracownika do wykonywania czynności zgodnych z kategorią, której dotyczą dane uprawnienia. Uprawnienia te dzielą się na trzy grupy, takie jak elektroenergetyczne, cieplne i gazowe. Przez pojęcie obsłucha rozumiemy takie czynności jak konserwacja, remonty, montaż oraz czynności kontrolno-pomiarowe.

Przy tym wszystkim osoba, która zdobyła uprawnienia sepowskie zobowiązana jest nie tylko wiedzieć na czym polega higiena i bezpieczeństwo pracy, ale też tego surowo przestrzegać. Pracownik musi być przygotowany na każdą ewentualność i umieć właściwie zareagować w sytuacjach od niego niezależnych takich jak awaria, pożar czy zagrożenie życia lub środowiska. Wymagana jest również umiejętność przeprowadzenia pierwszej pomocy. Pracodawcy mają prawo oczekiwać od pracownika posiadanie uprawnień SEP szczególnie, że chroni to ich przed ewentualną niekompetencją pracownika i ponoszeniem odpowiedzialność za czyjeś niedopuszczalne błędy.

Jak zdobyć uprawnienia sepowskie?

Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w siedzibie zajmującej się przeprowadzaniem egzaminu państwowego i uiścić stosowną opłatę. Wnioski takie dostępne są na stronach siedziby sep, której lokalizacja zależna jest od miejsca zamieszkania. Jeżeli jednak nie jest się pewnym czy wiedza, którą się posiada jest wystarczająca do zdania egzaminu można uprzednio przystąpić do kursu, który odpowiednio do niego przygotuje. Wiedza zdobyta na takich kursach nie tylko pomoże zdać egzamin, ale i też przygotuje do pracy na stanowisku, które można objąć z uprawnieniami sepowskimi. Warto więc taką opcję wziąć pod uwagę. Przystąpienie do kursu nie jest jednak warunkiem koniecznym i zależy już tylko i wyłącznie od właściwej oceny własnych umiejętności i wiedzy. Aby zdobyć uprawnienia SEP trzeba mieć oczywiście ukończone 18 lat, ale nie ma wymogu posiadania wykształcenia wyższego niż podstawowe i ukończenia szkół o konkretnym profilu. Należy jednak pamiętać, że uprawnienia te są przyznawane tylko na 5 lat a po tym okresie trzeba je odświeżyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *