Technologia i internet

Czym są uprawnienia energetyczne G2?

W wielu różnych zakładach pracy, aby móc obsługiwać konkretne urządzenia, należy w tym celu skończy odpowiednie szkolenie. Chodzi o zdobycie niezbędnych kwalifikacji. W dziedzinie energetyki jest to ważne w szczególności. Dlaczego? Bo instalacje i sieci wytwarzające, przetwarzające, a następnie przesyłające i zużywające ciepło są bardzo trudne w obsłudze. I tylko osoba, która będzie mieć tzw. uprawnienia g2, bez problemu poradzi sobie z nimi poradzi.

SEP G2

Pod tajemniczą nazwą sep g2 kryją się uprawnienia, które można uzyskać w dwóch zakresach: eksploatacji „E” albo też dozoru „D” (skrót SEP to Stowarzyszenie Elektryków Polskich). Aby to zrobić, należy najpierw uczęszczać na właściwy kurs, a na koniec zakończyć go egzaminem zdawanym przed jedną z kilkuset państwowych komisji. Opisane na wstępie urządzenia będą do naszej dyspozycji, jeżeli otrzyma się pozytywną oceną. Jest to określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku. Trzeba nadmienić, że poza uprawnieniami G2, są jeszcze uprawnienia G1 (kategoria elektryczna) oraz G3 (kategoria gazowa).

Warunki ukończenie kursu

Istnieją wymagania, które stawiane są kandydatom chcącym zdobyć uprawnienia energetyczne g2. Muszą oni mieć skończone 18 lat na dzień przed przystąpieniem do szkolenia. Natomiast jeżeli chodzi o wykształcenie, to wystarczy podstawowe – nie jest potrzebne kierunkowe. Taki kurs przeznaczony jest dla pracowników, którzy wykonują zawód palacza kotłów, są serwisantami, instalatorami lub monterami oraz dla tych, którzy szukają stabilnego zatrudnienia w elektrowniach bądź elektrociepłowniach. Uprawnienia g2 nie są jednak bezterminowe – obowiązują tylko przez 5 lat.

Jakie zakres obejmuje szkolenie?

Szkolenia energetyczne, o których tutaj mowa, obejmują m.in. tematykę z zakresu: dokładnej budowy i eksploatacji urządzeń wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło. Do tego jeszcze kursant nauczy się obsługi instalacji i sieci energetycznych czy aparatury kontrolno-pomiarowej. Pozna niezbędna prawo energetyczne oraz zasady racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych (wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji technicznej). No i oczywiście nie obce będą dla niego przepisy BHP oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Mając już uprawnienia energetyczne g2, stanie się bardziej doświadczonym, ale i także odpowiedzialnym pracownikiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *