Przemysł

W jaki sposób przetwarza są odpady?

Nasza planeta jest coraz bardziej zaśmiecona. Na szczęście są sposoby na to, aby odpady nie zalegały wiele lat na potężnych składowiskach i nie stanowiły zagrożenia dla środowiska. Mowa np. o pewnym procesie, którym zajmuje się każdy, profesjonalny zakład przetwarzania odpadów w Polsce. W niniejszym artykule wyjaśnimy ogólnie, na czym polega taka czynność.

Co to jest MBP?

Pod owym skrótem kryje się właśnie proces, któremu się tutaj przyjrzymy. To nic innego jak mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. Owa metoda jest bardzo zaawansowana i jednocześnie skuteczna. Dzięki niej można odpowiednio gospodarować nieczystościami, a nawet pozyskiwać energię elektryczną oraz cieplną. Nic więc dziwnego, że chętnie wdraża się ją w naszym kraju.

Jednak, aby móc zmaksymalizować odzysk surowców wtórnych, czyli dokonać recyklingu, trzeba użyć specjalnego sprzętu. Wiele zakładów przetwarzania odpadów dysponuje takowym wyposażeniem. Chodzi o instalacje (tzw. optoseparatory), które potrafią najpierw zmodyfikować odpady mechaniczne, a następnie bez problemu przetworzyć śmieci pochodzenia biologicznego. To zadanie ułatwiają im nowoczesne sensory oraz kamery.

Zakład przetwarzania odpadów – kilka etapów pracy

Oczywiście, aby ograniczyć ilość zalegających śmieci na wysypiskach, należy je przewieźć do zakładu przetwarzania odpadów dużymi ciężarówkami. Dopiero na miejscu rozpoczyna się właściwa praca. Początkowo dokonywania jest szczegółowa ocena odpadów. Waży się je oraz przypisuje do konkretnych grup. Po tej czynności odbywa się segregacja śmieci. Przeprowadzana jest na podstawie właściwości fizycznych, czyli m.in.: objętości, barwy i kształtu.

Bez odpowiednich maszyn, o których wspomnieliśmy powyżej, cała, złożona segregacja byłaby trudna do zrealizowania. Tymczasem optoseparatory pozwalają na osiągnięcie podstawowych celów. Mowa o wydzieleniu tych odpadów (surowców wtórnych), które na sto procent nadają się do powtórnego recyklingu. Wtedy dochodzi do etapu prasowania. W ten sposób mogą być magazynowane, a na koniec kierowane do kolejnego przetworzenia.

Ważna informacja

W przypadku, kiedy zakład przetwarzania odpadów ma do czynienia z nieczystościami biologicznymi, to cały proces MBP jest nieco bardziej skomplikowany. Takie śmieci muszą bowiem znaleźć się bezpośrednio w tzw. bioreaktorach. Tam przez prawie dwa tygodnie są zraszane oraz napowietrzane. Co więcej, specjalna wentylacja umożliwia usunięcie z nich bardzo szkodliwych zapachów (odciąganych do naturalnego biofiltra położonego w górnej części kompostowni).

Po tak sprawnie przeprowadzanym zadaniu, dalej mają miejsce dokładne badanie laboratoryjne. Jeżeli odpady biologiczne zostaną ocenione jako biodegradowalne, będą poddane następnemu procesowi w biokompostowni. Prawdopodobieństwo, że odzyska się z nich metan (cenne źródło energii), będzie bardzo wysokie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *