Przemysł

Ścieki przemysłowe – ich przesył i odbiór

Działalność przemysłowa wymaga kilku elementów, bez których nie sposób sobie wyobrazić jej funkcjonowania. Decydując się na lokalizację inwestycji o charakterze przemysłowym inwestorzy zwracają uwagę przede wszystkim na dostępność do mediów. Zasilanie w energię elektryczną, dostawy wody, a także odprowadzanie ścieków – tak wyglądają podstawowe sieci, jakie są niezbędne, aby zakład przemysłowy mógł działać.

Gospodarka ściekowa istotna dla samorządów

Jednymi z podstawowych zadań stawianych dla samorządów jest dbanie o stan środowiska naturalnego. Przejawów takiej działalności jest bardzo wiele. Jednym z najbardziej podstawowych jest prowadzenie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej, w której zawiera się także budowa sieci kanalizacyjnych, a następnie przesył i odbiór za jej pośrednictwem nieczystości ciekłych, w tym również odbiór ścieków przemysłowych.

Nie każdy samorząd w pełni wywiązuje się jednakże ze swoich zobowiązań w tym zakresie. Szczególne zaniedbania istnieją w zakresie wykonywania nowych sieci kanalizacyjnych. Ponadto część samorządów, szczególnie tych mniejszych, a co za tym idzie biedniejszych. nie posiada własnej oczyszczalni ścieków. W takiej sytuacji odbiór ścieków przemysłowych możliwy jest jedynie za pośrednictwem wozów asenizacyjnych, co nie jest zbyt praktycznym rozwiązaniem.

Sieć o wiele lepsza niż wóz asenizacyjny

Warto tutaj zwrócić uwagę, że sam odbiór ścieków przemysłowych za pośrednictwem taboru asenizacyjnego nie jest wcale rozwiązaniem złym z definicji. Problem tkwi jednakże w ilości ścieków, jakie powstają w toku działalności przemysłowej. Ich ilość jest na tyle duża, iż przewożenie ich wymagałoby co najmniej kilku kursów wozów asenizacyjnych dziennie.

Jest to więc rozwiązanie niepraktyczne, dlatego też wizja sprowadzenia na teren danej gminy poważnych inwestorów wymaga odpowiedniego przygotowania potencjalnych terenów inwestycyjnych, w tym szczególnie zapewnienia dostępu do sprawnej sieci kanalizacyjnej, w celu zapewnienia odbioru ścieków przemysłowych.

Stawki dla przemysłu większe niż dla mieszkańców

Warto w tym miejscu zauważyć, że stawki związane z odbiorem ścieków przemysłowych są zdecydowanie większe, niż ma to miejsce w przypadku odbioru ścieków bytowych z nieruchomości zamieszkałych.

Taka polityka cenowa prowadzona jest praktycznie przez wszystkie samorządy, bowiem zakłady przemysłowe nie dość, że dostarczają ścieki w bardzo dużej ilości, to jeszcze są one o wiele bardziej zanieczyszczone niż ścieki o pochodzeniu bytowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *