biznes

Zbycie przedsiębiorstwa — na czym polega i jakich czynności prawnych wymaga

Rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej i przekazanie firmy nowym właścicielom może mieć różne formy. Jednym ze sposobów jest zbycie przedsiębiorstwa. Na czym polega ta operacja oraz o czym trzeba pamiętać, decydując się na jej przeprowadzenie?

Zbycie przedsiębiorstwa — podstawowe definicje

Zbycie przedsiębiorstwa to nic innego jak przeniesienie wszelkich praw związanych z własnością oraz zarządzaniem na inny podmiot. Dwie najbardziej popularne formy zbycia przedsiębiorstwa to jego sprzedaż lub wniesienie go jako wkładu do spółki.

Przedsiębiorstwo jest tu rozumiane jako zbiór elementów materialnych i niematerialnych, które służą do prowadzenia działalności, stanowiącej przedmiot jej funkcjonowania.

Obie formy wymagają przeprowadzenia czynności prawnych, które doprowadzą do zamknięcia wszelkich formalności związanych z przeniesieniem praw, o których mowa powyżej, zgodnie z przepisami.

Akty prawne związane ze zbyciem przedsiębiorstwa

Pierwszym i chyba najważniejszym dokumentem, który należy sporządzić, jest pisemna umowa zbycia przedsiębiorstwa zawarta pomiędzy dotychczasowym właścicielem a nabywcą. Powinny się w niej znaleźć wszystkie przedmioty będące składowymi funkcjonowania firmy. Umowa musi też zawierać podpisy poświadczone przez notariusza. Reguluje to Kodeks Cywilny.

Jeśli w skład zbywanego przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość, wówczas umowa dotycząca jej zbycia musi mieć formę aktu notarialnego.Kodeks Cywilny wymaga również wpisania informacji o zbyciu przedsiębiorstwa do Krajowego Rejestru Sądowego.

Długi przedsiębiorstwa a jego zbycie

Ważnym aspektem podczas działań związanych ze zbyciem przedsiębiorstwa są jego ewentualne długi. W jakim stopniu za tego rodzaju zobowiązania odpowiada dotychczasowy właściciel, a w jakim nabywca, regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Po podpisaniu umowy jedna i druga strona jest nadal odpowiedzialna za zobowiązania firmy. Przy czym odpowiedzialność nabywcy nie może być wyższa od wartości przejętego przedsiębiorstwa według jego wartości w chwili przejęcia.

Zbycie przedsiębiorstwa – derekflak.pl

Szukając kancelarii z doświadczeniem w tego typu sprawach, warto postawić na kompetentnych doradców, którzy od początku do końca trwania operacji będą służyć radą i dzielić się swoją wiedzą prawniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *