biznes

W jakich warunkach może odbywać się przewóz osób?

Usługi transportowe polegające na przewozie osób to obszar działalności gospodarczej świetnie prosperujący i wciąż rozwijający się. Nawet pandemia z ograniczeniami sanitarnymi nie zaszkodziła temu sektorowi w rozwoju – przeciwnie, podróżowanie w małych grupach jest bardziej bezpieczne, niż przewóz osób dokonywany środkami transportu zbiorowego.

Czy każdy pojazd może być wykorzystany do przewozu osób?

Warunki, w jakich powinien być organizowany przewóz ludzi określa ustawa Prawo o ruchu drogowym. Podstawowy zapis stanowi, że danym środkiem transportu nie wolno przewozić więcej osób, niż wskazuje na to dowód rejestracyjny pojazdu. Ograniczenie nie dotyczy służb mundurowych – wojska, policji czy straży granicznej.

Obok standardu liczby pasażerów ważny jest stan pojazdu. Przewóz osób to zadanie odpowiedzialne. Flota powinna być w miarę nowoczesna, systematycznie serwisowana, wyposażona w urządzenia decydujące o bezpieczeństwie i komforcie pasażerów.

Kwestią niezwykłej wagi są kompetencje kierowców zatrudnionych do przewozu osób. Każdy kierowca musi legitymować się dokumentami potwierdzającymi kompetencje zawodowe, w tym prawo jazdy kategorii uprawniającej do prowadzenia pojazdu danego typu, a właściciel firmy przed rozpoczęciem działalności musi postarać się o uzyskanie licencji na transport drogowy.

Przewóz osób – kto korzysta z takich usług?

Firmy przewozowe adresują swoje oferty głównie do placówek edukacyjnych, zakładów pracy, firm turystycznych, organizatorów pielgrzymek, indywidualnych odbiorców, którzy planują wyjazdy rodzinne na wakacje lub z okazji jakiejś uroczystości.

Zaletą usługi przewozu osób jest wysoki komfort podróży. Kierowcy zatrudnieni w firmach to nie tylko zwykli wykonawcy usługi. Wszyscy znają zady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, posiadają doskonałą orientację w terenie a podczas podróży zagranicznych pasażerowie chętnie korzystają z ich znajomości języków obcych. Przy takich kierowcach można poczuć się naprawdę bezpiecznie.

Jedną z wad usług transportowych jest ich wyższa cena w porównaniu z transportem zbiorowym. Jednak są takie sytuacje i miejsca, gdzie korzystanie z transportu zbiorowego jest utrudnione, a często w ogóle niemożliwe – przewóz realizowany na zamówienie jest wówczas jedynym rozwiązaniem.

Czy każdy przedsiębiorca może organizować transport osób?Firmy zajmujące się przewozem osób muszą uzyskać pozwolenie – licencję na transport drogowy.

Wydawanie decyzji tego rodzaju jest kompetencją starostów powiatowych. Jednak nie każdy przedsiębiorca może licencję otrzymać. Tylko osoby o nieposzlakowanej opinii są godne prowadzenia działalności w sektorze transportu osobowego. Każdy ubiegający się o licencję musi dać dowód takiej opinii w formie zaświadczenia o niekaralności, które wydaje Krajowy Rejestr Karny.

Ponadto przed wydaniem decyzji sprawdza się kondycję finansową przedsiębiorstwa. Konieczne jest także przedłożenie listy środków transportu, przy pomocy których firma będzie w przyszłości realizować usługi przewozowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *