biznes

Rodzaje i funkcje opakowań

Opakowania pełnią, przede wszystkim, funkcje związane z zabezpieczeniem danego towaru przed zniszczeniem podczas przechowywania czy też transportu. W logistyce wyróżnia się poszczególne typy opakowań w związku z ich znaczeniem w procesie transportu i rolą ochronną.

Rodzaje opakowań ze względu na ich gabaryty

Można wyróżnić trzy, główne grupy opakowań uznawszy za kryterium ich rozmiary. Zakłady produkcyjne korzystają z opakowań: jednostkowych, zbiorczych i transportowych. Pierwsze z nich to opakowania detaliczne – będące opakowaniem dla pojedynczych produktów. W celach transportu i magazynowania większej ilości towarów stosowane są zbiorcze opakowania łączące pojedyncze produkty w większy pakunek. Ostatnie z nich – opakowania transportowe – służą maksymalnemu wykorzystaniu ładowności środków transportu i optymalizacji procesów przebiegów towarowych. Są to, na przykład, skrzynki z tworzywa sztucznego.

Jakie funkcje spełniają opakowania – producent plastikowych opakowań

Choć we wstępie, wspominania została jedynie funkcja ochronna, plastikowe opakowania mogą pełnić wiele innych funkcji. Producenci plastikowych opakowań zwracają uwagę na zastosowanie poszczególnych z nich. W zależności od kategorii opakowania mogą pełnić role:
– informacyjne,
– logistyczne,
– zabezpieczające,
– użytkowe,
– magazynowe
– promocyjne,
– kompletacyjne.

Informacyjna rola opakowania polega na ułatwieniu dystrybucji produktu, ale też pomocy w użytkowaniu. Kompletacyjna funkcja wiąże się z usprawnieniem sporządzania zestawów asortymentowych, a co za tym idzie – ułatwieniem dostarczenia towarów do odbiorcy i optymalizacją transportu. Dobrym przykładem opakowania spełniającego praktycznie wszystkie, wymienione powyżej funkcje, mogą być skrzynki z tworzywa sztucznego używane do segregowania, pakowania, przechowywania i przewożenia wyrobów przemysłowych.

Bezpieczeństwo użytkowania – opakowania z atestami

Producent plastikowych opakowań służących do ochrony czy też mających styczność z produktami spożywczymi ma obowiązek przejść proces atestacji w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego, tak zwanym – PZH. Opakowania żywności, które uzyskają tego typu atest są bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *