biznes

Co wiemy na temat upadłości konsumenckiej?

Nie wszyscy mają w życiu szczęście i w wyniku pewnych splotów okoliczności stają się bankrutami. Dotyczy to zarówno tzw. konsumentów, jak i przedsiębiorców. Stąd mamy dwa pojęcia: upadłość firmy oraz upadłość konsumencka. W niniejszym tekście zajmiemy się jednak tym drugim określeniem.

Sposób na wyjście z długów

Przypomnijmy, że konsumenci to nikt inny jak osoby fizyczne, które same nie prowadzą firmy, ale dokonują z przedsiębiorcą czynności prawnej. Zawierają np. pewnego rodzaju umowy, bezpośrednio niezwiązane z ich działalnością zawodową.

Właśnie te osoby, gdy stają się niewypłacalne, powinny zrobić coś ważnego, jeśli nie chcą mieć do czynienia z komornikiem. Chodzi o oczywiście o ogłoszenie upadłości. Dzięki takiemu rozwiązaniu, można pozbyć się rosnących w szalonym tempie zobowiązań pieniężnych.

Czym dokładnie jest upadłość konsumencka?

Jest to po prostu postępowanie sądowe, które ostatecznie ma doprowadzić do szczęśliwego końca, czyli oddłużenia konsumentów. Cel jest więc jasny, ale należy tutaj pamiętać, że nawet poprzez sąd nie pozbędziemy się wszystkich długów. Jakie są ku temu przeszkody?

Ogłoszenie upadłości nie pomoże, kiedy będzie związane z zaległymi alimentami, obowiązkami naprawienia szkody za narażenie kogoś na utratę zdrowia oraz zobowiązaniami ukrytymi przez dłużnika podczas trwania postępowania sądowego. Wydaje się więc, że niewielu ludzi skorzysta na ogłoszeniu upadłości.

Odpowiednie przesłanki

Ostatnie stwierdzenie w powyższym akapicie jest błędne. Na szczęście spora grupa osób, która utraciła zdolność do regulowania zobowiązań pieniężnych może, zgodnie z informacjami zawartymi w ustawie prawa upadłościowego, wyjść z głębokiego dołka finansowego.

Muszą być jednak spełnione pewne przesłanki, które na to pozwolą. Po pierwsze – konsument nie ogłosi upadłości, jeżeli zrobił już to w ciągu ostatnich dziesięć lat. Po drugie – jego długi muszą być na tyle duże, że przekraczają samą wartość całego majątku przez okres dwóch lat. Dodatkowo, jeżeli opóźnienie dotyczące wykonywania zobowiązań finansowych trwa dłużej niż trzy miesiące, prawo wprowadza tzw. domniemanie utracenia zdolności.

Ogłoszenie upadłości – początkowa czynność

Każdy kto będzie chciał ogłosić upadłość, musi wypełnić, a następnie złożyć ważny formularz urzędowy. Chodzi o wniosek, w którym znajdą się m.in. następujące dane: imię i nazwisko, PESEL, wykaz majątku razem z wyceną, informacje o wierzycielach, terminy spłaty, hipoteka itp. Trzeba także dołączyć oświadczenie, gdzie napiszemy, że na pewno nie ma żadnych okoliczności będących przeszkodą do złożenia dokumentu.

Mimo wniesienia opłaty, wniosek o upadłość może zostać szybko odrzucony przez sąd. Zdarzy się to z powodu braków formalnych, błędnych danych czy celowego zatajenia wierzycieli. Jeżeli jednak dokument jest wypełniony poprawnie, to na posiedzeniu niejawnym sąd wyda odpowiednią decyzję. Nastąpi wtedy ogłoszenie upadłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *