zdrowie

Dofinansowanie do zaopatrzenia medycznego

Pacjenci ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia mogą ubiegać się o częściową lub całkowitą refundację zaopatrzenia medycznego. O tym, co i w jakim zakresie może być dofinansowane przez fundusz, mówi rozporządzenie ministra zdrowia. Poza tym o dofinansowanie można również starać się w PFRON na odrębnych zasadach.

Jak sprawdzić, czy należy się refundacja na sprzęt i wyroby medyczne?

O tym, jakie zaopatrzenie medyczne może być dofinansowane w ramach opieki NFZ, szczegółowo może poinformować lekarz. Informacje takie powinny również być dostępne w formie drukowanej w przychodni.

W praktyce tego, czy komuś należy się zniżka i jaka jest jej wysokość, można też dowiedzieć się w sklepie sprzedającym zaopatrzenie medyczne. Pracownicy na co dzień wydają pacjentom sprzęt i realizują recepty, więc znają zasady refundacji.

Szczegółowych informacji można też szukać na stronie internetowe funduszu. W razie wątpliwości należy również skontaktować się z lokalną placówką osobiście.

Gdzie poza NFZ można szukać dofinansowania na zaopatrzenie medyczne?

O dofinansowanie na środki opatrunkowe i sprzęt pacjenci mogą ubiegać się także w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Każdy pacjent posiadający orzeczenie o niepełnosprawności powinien zarejestrować się w funduszu.

Kwota dofinansowania nie jest ustalona z góry tak jak w przypadku refundacji przez NFZ. To, w jakim stopniu PFRON może wesprzeć pacjenta w zakupie zaopatrzenia medycznego, zależy od ogólnej kondycji finansowej placówki.

Każdy, kto chce, by PFRON dofinansował mu zakup wózka inwalidzkiego, protezy, czy drobnych artykułów medycznych powinien złożyć wniosek w swojej siedzibie funduszu. Podczas rozpatrywania wniosku pod uwagę brane jest kryterium dochodowe. Tylko pacjenci o niskich dochodach mogą starać się o środki.

Pomoc fundacji i organizacji pozarządowych

W Polsce działają fundacje, które zrzeszają osoby niepełnosprawne. Tam również można zwracać się z prośbą o sfinansowanie zakupu potrzebnego sprzętu.

Każdy podopieczny takiej fundacji może skorzystać ze środków zgromadzonych na swoim subkoncie w ramach wpłat z 1,5% podatku. W przypadku drogiego sprzętu można również zakładać własne zbiórki i w ten sposób uzyskać pieniądze na potrzebne zaopatrzenie w środki i sprzęt medyczny.

Więcej informacji znajdziesz na stronie zaopatrzenie medyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *