Uncategorized

Małżeństwo i rozwód z obcokrajowcem

Ze względu na zwiększającą się ilość zawieranych małżeństw z obcokrajowcami, jednocześnie notuje się wzrost takich rozwodów. Przyczyny są różne – mogą to być zbyt duże różnice kulturowe lub problemy z komunikacją i wzajemnym zrozumieniem. Jak taki rozwód wygląda w Polsce?

Kodeks postępowania cywilnego

Wskazuje on, w jakich okolicznościach możliwy jest rozwód z obcokrajowcem w Polsce. Obejmuje on kilka możliwości:
* Oboje z małżonków mieszkało w Polsce przez ostatni czas,
* Jeden z małżonków na stałe mieszka w Polsce, kiedy drugi jest poza jej granicami,
* Ten małżonek, który wnosi pozew musi mieszkać przynajmniej rok w Polsce,
* Małżonek składający pozew jest obywatelem polskim – wtedy wystarczy, że mieszkał w Polsce przez ostatnie pół roku.

Rozwód za granicą

Może się zdarzyć tak, że oboje małżonków naraz wniesie pozew o rozwód, każdy w swoim kraju. Wtedy bierze się pod uwagę datę, kiedy zostało wszczęte postępowanie. Rozwód odbywa się w tym kraju, w którym jako pierwszy został złożony pozew. Drugi kraj w tym czasie umarza swoje postępowanie. Dlatego, jeśli wyprzedzi nas małżonek obywatelstwa niemieckiego i w swoim kraju złoży pozew, to w Niemczech odbędzie się rozwód. Celem takiego działania jest niedopuszczenie do sytuacji, kiedy dwa różne sądy wydadzą rozbieżne wyroki.

Stawienie się na sali rozwodowej

Według polskiego prawa, prowadząc jakąkolwiek sprawę muszą stawić się obie ze stron. Trzeba wziąć pod uwagę zaznania dwójki osób. Szczególnie tyczy się to osoby składającej pozew. Niestawienie się jej w sądzie umarza z góry całe postępowanie. Sprawa wygląda inaczej, gdy jeden z małżonków w tym czasie przebywa poza granicami Polski. W takim wypadku istnieją dwie możliwości. Może zostać wysłuchany w swoim kraju przed zagranicznym sądem lub przed polskim konsulatem, świadczącym pomoc prawną. W dodatku, ustanowienie pełnomocnika kieruje do niego wszelkie pisma sądowe, na przykład rady prawnego specjalizującego się w rozwodach.

Zebranie najistotniejszych informacji:

* Możliwy jest rozwód z obcokrajowcem w Polsce nawet wtedy, kiedy przebywa on stale za granicą,
* Rozwód w Polsce jest bardzo korzystny,
* Małżonek, który przebywa za granicą nie musi stawiać się osobiście w polskim sądzie,
* Ważne jest to, aby jako pierwszy pozew złożył małżonek obywatelstwa polskiego. Wtedy sprawa rozwodowa odbywa się w Polsce, w innym wypadku – za granicą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *