biznes

Restrukturyzacja – gdy firma ma kłopoty

Jest wiele sytuacji, które mogą prowadzić do złej sytuacji finansowej firmy, kryzys, spadek popytu, błędne decyzje inwestycyjne, a nawet zatory płatnicze, zwłaszcza jeśli dotyczą kluczowych klientów. Właśnie w takich sytuacjach przeprowadza się restrukturyzacje firm. W tym artykule odpowiemy na pytanie, czym jest restrukturyzacja i jak ją przeprowadzić.

Czym jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja firmy to złożony proces, który ma na celu taką optymalizację procesów w przedsiębiorstwie, by zwiększyć efektywność i zyskowność wykorzystywanych zasobów. Zwykle proces taki przeprowadza się, gdy całe przedsiębiorstwo, lub jakaś gałąź jego działalności przynosi straty lub co gorsza prowadzi do problemów z płynnością. Restrukturyzacje firm mogą odbywać się zarówno w sferze zarządzania, wykorzystania kapitału czy optymalizacji portfela aktywów.

Szeroko rozumiany proces restrukturyzacji w firmie może być wynikiem decyzji właścicieli i zarządu, w celu uniknięcia strat lub zwiększenia wartości firmy. Najczęściej jednak ten proces odbywa się na podstawie prawa restrukturyzacyjnego, co oznacza, że przedsiębiorstwo znalazło się w naprawdę trudnej sytuacji finansowej, jest niewypłacalne lub może stać się niewypłacalne w najbliższej przyszłości.

Główny cel restrukturyzacji

Gdy mówimy o restrukturyzacji firm na podstawie prawa, zwykle oznacza to, że przedsiębiorstwo stoi przed realną groźbą ogłoszenia upadłości. Dlatego celem takiego procesu w pierwszej kolejności jest zawsze uniknięcie ogłoszenia upadłości.

Korzystając z prawa restrukturyzacyjnego można wtedy zawrzeć odpowiednie układy z wierzycielami, w miarę możliwości zabezpieczyć ich prawa a jednocześnie wstrzymać postępowania egzekucyjne.Takie rozwiązanie ma wiele plusów, zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla jego wierzycieli. Dobrze przeprowadzona restrukturyzacja może ochronić przed upadkiem, a w dalszej perspektywie pomóc przedsiębiorstwu stanąć na nogi. Dzięki temu wierzyciele mogą liczyć na zwrot wszystkich swoich należności, choć pewnie z pewnym opóźnieniem. Zwykle dzięki restrukturyzacji udaje się też zachować sporą część miejsc pracy.

Restrukturyzacja firm – są od tego doradcy

Ustawodawca w prawie restrukturyzacyjnym nie tylko zawarł przesłanki, przy których można z niego skorzystać, ale również różne jego formy. Wybór właściwej formy postępowania zależy w dużej mierze od sytuacji przedsiębiorstwa, i może wpływać m.in. na skuteczność działań.

Na szczęście na rynku jest wiele firm doradczych, wspierających osoby zarządzające we właściwym przeprowadzeniu takiego procesu. Warto skorzystać z ich doświadczenia, zwłaszcza jeśli proces restrukturyzacji przeprowadzany w wyniku widma niewypłacalności firmy

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *